Szülőföldünk Békés megye

2009-06-22 22:06:44  -  adminAz Amatőr Művészeti Fesztiválon is öregbítették hírnevüket a néptáncosok
Oklevél

Idén is megrendezésre került a Szülőföldünk Békés Megye Amatőr Művészeti Fesztivál.

A Néptánccsoport, hírnevét öregbítve, BRONZ minősítést szerzett.

A kiváló ereményhez ezúton is gratulálunk!Beszámoló

2009-06-16 20:37:31  -  Király MihálynéA Dombegyházi „Május” Néptáncegyüttes 2008.-évi tevékenysége

I. Bemutatkozás

Az Együttes 2002. őszén alakult 15 fővel. Ez a létszám folyamatosan változott (hol emelkedett, hol csökkent), átlagosan 22 fő körüli létszám volt jellemző. Sajnos a gyerekek miután befejezik az általános iskolát a tánctanulás is abbamarad, hiszen a próbákon nem tudnak részt venni. Az elmúlt évben is ez a folyamat volt a jellemző, mindössze 6 táncos maradt a régiekből. Szerencsére időnként visszatérően besegítenek a régi táncosok, ha szükség van rájuk.

Jelenleg Battonyán is tanítok táncost az SOS Gyermekfalu lakóiból 29 gyerek vesz részt a próbákon és kölcsönösen kisegíti egymást a két csoport (a dombegyházi és battonyai tánccsoport).

Jelentős fordulat a tánccsoport életében, hogy 2009. március 1-étől a dombegyházi általános iskolásokból (1-4. oszt.) megalakult egy kis kezdő tánccsoport 47 fővel. Időnként más szakkörökkel ütközik a próbánk, így a próbákon alkalmanként 20-25 gyerek van jelen. A próbák heti 1-2 alkalommal vannak megtartva. Ezzel a kis csoporttal újra kell az alapokat leraknunk, mert a magyar nép kultúráját, hagyományait szeretnénk megőrizni. A néptánc a mi kincsünk, ezt nem szabad hagyni, hogy elvesszen.

Két kiváló zenetudóst idéznék:
- az egyik Kodály Zoltán aki szerint

„a zenenevelést (éneket) már 9 hónappal születés előtt el kell kezdeni…”

– a másik Kallós Zoltán
„ Addig vagyunk magyarok, míg magyarul énekelünk, táncolunk”.

Én minden erőmmel azon leszek, hogy idővel ezt a kis csapatot jó néptáncos csoporttá tudjam fejleszteni. Mindezt természetesen az erőnkhöz és a szabadidőnkhöz mérten tesszük folyamatosan.

A megalakulástól kezdődően 2005. szeptemberig az Általános Iskola Néptánc Szakköreként működik az Együttes. Azóta a Dombegyházi Önkormányzat legfőbb támogatásával jelenleg a helyi Művelődési Házban heti rendszerességgel folynak a próbák.

Az Együttes kezdettől tagja a Békés megyei „ Viharsarok” Néptánc Szövetségnek, mely Szövetség munkatársaitól igen sok segítséget kapunk ( továbbképzések, fellépési lehetőségek, utazási költségtérítés, szakmai segítség).

Az Együttes legfőbb támogatói:

 • Dombegyház Képviselő-testülete
 • Kisdombegyház Képviselő-testülete
 • Magyardombegyház Képviselő-testülete
 • Szülők
 • Egyéni és Társas Vállalkozások
 • Egyéni támogatók

II. Az Együttes 2008. évi fellépései

 • február 9. Nagybánhegyes Óvodai Ünnepség
 • február 16. Dombegyház Házi Ünnepség
 • március 7. Dombegyház Napsugár Nyugdíjas klub Nőnapi Ünnepsége
 • május 1. Dombegyház Majális Bál
 • május 24. Szarvas Amatőr Táncosok Kistérségi Találkozója
 • május 30. Battonya Városnap
 • június 16-21 Mezőhegyes Tánctábor
 • június 28 Gyula Körösvölgyi Sokadalom
 • június 28 Kisdombegyház Falunap
 • július 19. Románia-Kisiratos Falunap
 • július 20. Románia-Zimánd újfalui Falunap
 • augusztus 2. Románia-Fazakas Varsánd Falunap
 • augusztus 22. Kaszaper Falunap
 • augusztus 23. Románia-Nagyiratos Falunap
 • szeptember 19. Dombegyház Idősek Otthona
 • szeptember 20. Dombegyház Falunap
 • november 19. Kisdombegyház Véradás

II.

A fenti rendezvényeken való aktív megjelenés nem jött volna létre a támogatóink nélkül. Ezúton is szeretném megköszönni elsősorban a Dombegyházi Képviselő-testületnek az elmúlt évi anyagi támogatását. Köszönet a segítségért a szülőknek és mindazoknak akik bármilyen formában támogatásukkal segítették az Együttes létét és sikereit.

Fellépéseink alkalmával mindig nagy sikert értünk el, erről számtalan oklevél, emléklap, dicséret tanúskodik. Itt teszek említést ez évi nagy sikerünkről, a Békésen megrendezett Szülőföldünk Békés megye Amatör Művészeti Fesztiválon néptánc kategóriában bronz helyezést értünk el.

IV. Terveink 2009-ben

 • Mezőhegyes Tánctábor
 • Orosháza Szent György-Nap
 • Nagyszénás Majális
 • Battonya Városnap
 • Gyomaendrőd Viharsarki Kisegyüttesek és Gyermekegyüttesek Találkozója
 • Gyula Körösvölgyi Sokadalom
 • Kisdombegyház Falunap
 • Dombegyház Folklórnapok
 • Gyula Minden Magyarok Fesztiválja
(A felsorolt lista a meghívásoknak megfelelően folyamatosan bővül az év során)

Király Mihályné
néptánc vezető oktató

Megújult a Dombegyházi "Május" Gyermek Néptáncegyüttes

2009-03-28 14:01:41  -  admin

Fellépés a Folklórnapokon 2007-ben Az elődeik nyomán haladva, Király Mihályné önzetlen, áldozatos munkájának köszönhetően megfiatalodott a Dombegyházi "Május" Gyermek Néptáncegyüttes.

A Balsaráti Vitus János Általános Iskola 47 tanulója jelezte részvételi szándékát az Együttes munkájában.

Fellépés a Halmok Közi Sokadalmon 2008-ban Sok sikert kívánunk e nemes feladathoz, melyet a továbbiakban is örömmel támogat Dombegyház Nagyközség Önkormányzata!

Első fellépésük május elejére várható.

Köszönetem fejezem ki azon diákoknak és szüleiknek is, akik eddig az Együttes sikeres szereplésében részt vettek, illetve annak működését elősegítették!

dr. Varga Lajos


A Dombegyházi "Május" Gyermek Néptáncegyüttes

2007-08-06 08:00:00  -  Dús BélaBemutatkozik községünk néptánccsoportja

A 2002/2003-as iskolai tanév kezdetén alakult meg a Dombegyházi Általános Iskola Néptáncszakköre 18 fő általános iskolás, alsó tagozatos tanulóból.

Király Mihályné javaslatát kezdetben és a későbbiek során is lelkesen támogatta Matuzik Istvánné iskolaigazgató.

Majus Gyermek NeptancegyuttesA gyerekek kezdettől fogva lelkesen vezették be magukat a népzene, a néptánc rejtelmeibe. A kezdeti lépéseket követően fokozatosan sajátították el a néptánc elemeit.

Az első önálló koreográfiát ("Szagos a rozmaring") nagyon sok követte az elmúlt öt esztendő alatt.

Az ország különböző vidékeinek táncosai mellett Erdélyi táncokat is táncolnak a gyerekek. Jelenleg mintegy 90 perces önálló műsort is adnak.

Az elmúlt öt év alatt számtalan fellépése volt az Együttesnek, mely 2005. szeptembere óta a Dombegyházi "Május" Gyermek Néptáncegyüttes néven szerepel.

Állandó résztvevői:

 • Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház kulturális rendezvényeinek
 • A környező települések által rendezett falunapoknak
 • A "Szülőföldünk Békés megye" megyei rendezvénysorozatnak, ahol két alkalommal is szerepelhettek a megyei gálaműsorban is
 • A Gyulán évente megrendezésre kerülő "Körös völgyi sokadalom" rendezvényeinek
 • Évente visszatérő szereplők a Romániai Pécska város Nemzetközi Néptánc-találkozóin
 • Felléptek Arad városában, Fazekasvarsándban (Olariban)
 • Kevermesen a Kisegyüttesek Kistérségi találkozójának

Évente mintegy húsz fellépésükkel a táncosok a három Dombegyház jó hírnevének terjesztéséhez szeretnének hozzájárulni.

Majus Gyermek NeptancegyuttesAz Együttes megalakulása óta tagja a Békés megyei "Viharsarok" Néptánc Szövetségnek, ahonnan igen sok szakmai és egyéb segítséget kapnak.

Az együttes 2005. szeptember óta a Dombegyházi Képviselő-testület irányítása alatt tevékenykedik.

Szakmai továbbképzések:

 • a Viharsarok Néptánc Szövetség által szervezett vezetői továbbképzések
 • Néptáncos továbbképzések (csoportos)
 • Tánctábor minden évben Mezőhegyesen
 • Táncház találkozókon való részvétel

Támogatóink:

 • Dombegyház Képviselő-testülete
 • Kisdombegyház Képviselő-testülete
 • Magyardombegyház Képviselő-testülete
 • Dombegyházi Agrár Zrt.
 • Egyének, társas vállalkozások
 • Dombegyházi Szabadidő Klub
 • Dombegyházi Díszítőművészeti Szakkör
 • Szülők

Az együttes vezetője, szakmai irányítója Király Mihályné, technikai vezetője Dús Béla

Dombegyház, 2007. július 10.


Dombegyház Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611
Az elnyert támogatás összege: 6 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.