Dombegyház Nagyközség Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeleteinek jegyzéke

2016-11-22 12:52:00  -  admin

"Dombegyházért" emlékérem alapításáról és adományozásáról 16/2003.(IX.10.)

A Dombegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítésének megállapításáról 12/2016. (X.28.)

A háziorvosi körzetekről 10/2013. (X.01.)

A helyi adĂłkrĂłl 18/2013. (XI.28.)

A környezet védelméről, a közterületek használatáról és az állattartásról 13/2001. (IX. 4.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 4/2014. (III.28.)

A szeszesital közterületen történő fogyasztásának tiltásáról 8/2009. (VIII.11)

A szociális igazgatásról és a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról 2/2015. (III. 02.)

A település helyi építési szabályairól 17/2003. (X.29.)

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról 3/2014. (III.28.)

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről 15/2007. (IX. 13.)

Az avar és kerti hulladék égetés szabályairól 10/2015. (IX.29.)

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 2/2016. (II.12.)

Az Önkormányzat saját működési bevételeiről 14/2014. (XII.19.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5/2011. (III. 24.)

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 2/2012. (III.01.)

Díszpolgári cím adományozásáról 8/2003. (III. 25.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önkormányzat rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában is megtalálhatóak.
Link: http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (a megye és település megadását követően)


Dombegyház Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása.
KĂ–FOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611
Az elnyert támogatás összege: 6 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.